อักษรย่อ

ช.ก.ว.

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย

ช.ก.ว

[อักษรย่อ]

ชมรม ›

ย่อมาจาก ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ

หมายเหตุ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Definition by

ดร.ป ภิกฺขุปาโล

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่