ชบ

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  จังหวัดชลบุรี

 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  August 03, 2020

  ย่อมาจาก

  ชลบุรี

  หมวด

  ชื่อย่อจังหวัด

ช.บ.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน