อักษรย่อ

ฉผมพ.

ย่อมาจากน้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต

หมายเหตุ(เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ฉผมพ."

  • ฉผมพ.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"