จบ.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  กรมจเรทหารบก

จบ

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  July 19, 2015

  ย่อมาจาก

  จังหวัดจันทบุรี

 • Definition by

  AAdmin

  อักษรย่อ

  August 03, 2020

  ย่อมาจาก

  จันทบุรี

  หมวด

  ชื่อย่อจังหวัด

จ.บ.

[อักษรย่อ]
 • Definition by

  AAdmin

  นิยมที่สุด

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนจินดาบำรุง

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน

 • Definition by

  AAdmin

  2

  November 10, 2020

  ย่อมาจาก

  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก

  หมวด

  ชื่อโรงเรียน