อักษรย่อ

ค.ฝ.

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) จังหวัดนนทบุรี

คฝ.

[อักษรย่อ]

หน่วยงานราชการ ›

ย่อมาจาก ควบคุมฝูงชน

Definition by

Golfy

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่