คำในภาษาไทย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

คำย่อคือป.ป.ป.

หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"