คำในภาษาไทย

คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

คำย่อคือก.ม.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"