คำในภาษาไทย

ข้าราชการ

คำย่อคือขรก.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ข้าราชการ หมายถึง:

  1. น. (โบ) คนที่ทําราชการตามทําเนียบ; ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ; (กฎ) บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ.

ภาพประกอบ

  • ข้าราชการ

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"