อักษรย่อ

ขสมก.

ย่อมาจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หมายเหตุ(เดิมใช้ ขส.มก.)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ขสมก.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"