คำในภาษาไทย

กิโลเมตร

คำย่อคือกม.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กิโลเมตร หมายถึง:

  1. น. ชื่อมาตราวัด เท่ากับ ๑,๐๐๐ เมตร, อักษรย่อว่า กม., (ปาก) เรียกสั้น ๆ ว่า กิโล. (ฝ. kilometre).

ภาพประกอบ

  • กิโลเมตร

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"