คำในภาษาไทย

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คำย่อคือปตท.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"