คำในภาษาไทย

กรุงเทพมหานคร

คำย่อคือกทม. หรือ กทม

Posted on by Admin

คำย่อคือกรุงเทพฯ

Posted on by Admin

คำย่อคือกท

หมายเหตุ(เลิกใช้)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"