sponsored links

BVB ย่อมาจากสนามบินอะไร

BVB ย่อมาจากสนามบิน Boa Vista International Airport อักษรย่อ IATA : BVB อักษรย่อ ICAO : SBBV ชื่อส ...

Read More

PTK ย่อมาจากสนามบินอะไร

PTK ย่อมาจากสนามบิน Oakland County International Airport อักษรย่อ IATA : PTK อักษรย่อ ICAO : KPTK ...

Read More

ช.ค. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ช.ค. ย่อมาจาก ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ คือ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน ...

Read More

ผบก.ภ.จว. ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.ภ.จว. ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ...

Read More

ผบก.น.9 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.9 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.8 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.8 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.7 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.7 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.6 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.6 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.4 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.4 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

ผบก.น.3 ย่อมาจากอะไร ทำหน้าที่อะไร

ผบก.น.3 ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 คือ นายตำรวจสัญญาบัตร ชั้นยศนา ...

Read More

advertisement