อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร - u

รวบรวม อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร - u ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้ (หน้าที่ 1)


อักษรย่อที่พบเห็นบ่อย