อักษรย่อ

อักษรย่อ หมวด อ

อักษรย่อ หมวด อ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด อ

อักษรย่อ หมวด อ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. อ.
  ย่อมาจาก คำอุทาน
 2. อ.
  ย่อมาจาก อำเภอ
 3. อ.
  ย่อมาจาก ภาษาอังกฤษ
 4. อ.
  ย่อมาจาก อาจารย์
 5. อ.
  ย่อมาจาก วันอังคาร
 6. อ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอมก๋อยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 7. อ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลวิทยากร จังหวัดอุบลราชธานี
 8. อ.ก.ค.
  ย่อมาจาก อนุกรรมการข้าราชการครู
 9. อ.ก.จ.
  ย่อมาจาก อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
 10. อ.ก.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
 11. อ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร จังหวัดนครพนม
 12. อ.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 13. อ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 14. อ.จ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ จังหวัดอำนาจเจริญ
 15. อ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 16. อ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
 17. อ.ช.พ.
  ย่อมาจาก องค์การเชื้อเพลิง
 18. อ.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
 19. อ.ณ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 20. อ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย
 21. อ.ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 22. อ.ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 23. อ.ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 24. อ.ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเอกดรุณ จังหวัดนครปฐม
 25. อ.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 26. อ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 27. อ.ตร.
  ย่อมาจาก อธิบดีกรมตำรวจ
 28. อ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 29. อ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง
 30. อ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 31. อ.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม
 32. อ.ท.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลทิพยา จังหวัดเพชรบูรณ์
 33. อ.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 34. อ.ท.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 35. อ.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 36. อ.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
 37. อ.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี
 38. อ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์(กาญจนาภิเษก ๒) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 39. อ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 40. อ.น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 41. อ.น.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยพิทยา กรุงเทพมหานคร
 42. อ.น.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
 43. อ.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร กทม.
 44. อ.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จังหวัดสกลนคร
 45. อ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 46. อ.บ.
  ย่อมาจาก อักษรศาสตรบัณฑิต
 47. อ.บ.ฉ.​
  ย่อมาจาก ​ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร​ จังหวัดลำปาง
 48. อ.บ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 49. อ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ จังหวัดนครสวรรค์
 50. อ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
 51. อ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทโมลีประทาน จังหวัดสิงห์บุรี
 52. อ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี่
 53. อ.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
 54. อ.ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก
 55. อ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
 56. อ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร จังหวัดตราด
 57. อ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี
 58. อ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 59. อ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทุภูติพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
 60. อ.พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จังหวัดชัยนาท
 61. อ.พ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี
 62. อ.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
 63. อ.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จังหวัดนครพนม
 64. อ.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี
 65. อ.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
 66. อ.พ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ จังหวัดอุดรธานี
 67. อ.พก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
 68. อ.ฟ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา-อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 69. อ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
 70. อ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอมตวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 71. อ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
 72. อ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี
 73. อ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ จังหวัดตรัง
 74. อ.ม.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
 75. อ.ม.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม
 76. อ.ย.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 77. อ.ย.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 78. อ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 79. อ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
 80. อ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 81. อ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 82. อ.ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 83. อ.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม จังหวัดเลย
 84. อ.ร.ว.กทม
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
 85. อ.ร.ว.นฐ
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม จังหวัดนครปฐม
 86. อ.ร.ว.นม
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 87. อ.ร.ว.นย
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก จังหวัดนครนายก
 88. อ.ร.ว.พท
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จังหวัดพัทลุง
 89. อ.ร.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี
 90. อ.รอ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 91. อ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอันนาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
 92. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 93. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 94. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน
 95. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอินทรวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 96. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยวิทย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 97. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 98. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา จังหวัดเชียงราย
 99. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมวิทย์ จังหวัดมุกดาหาร
 100. อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา จังหวัดยะลา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด อ"

 บทความน่ารู้