อักษรย่อ หมวด ศ

อักษรย่อ หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ศ

อักษรย่อ หมวด ศ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ศ.
  ย่อมาจาก ศอก
 2. ศ.
  ย่อมาจาก วันศุกร์
 3. ศ.
  ย่อมาจาก ศาสตราจารย์
 4. ศ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จังหวัดขอนแก่น
 5. ศ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานคร
 6. ศ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร
 7. ศ.ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 8. ศ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 9. ศ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 10. ศ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 11. ศ.ก.ว.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) จังหวัดศรีสะเกษ
 12. ศ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 13. ศ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 14. ศ.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีใครวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
 15. ศ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี
 16. ศ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
 17. ศ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. ศ.จ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์
 19. ศ.ฉ
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร
 20. ศ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
 21. ศ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
 22. ศ.ฒ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
 23. ศ.ณ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย จังหวัดสุรินทร์
 24. ศ.ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 25. ศ.ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม
 26. ศ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศิริมาตย์เทวี จังหวัดเชียงราย
 27. ศ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 28. ศ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 29. ศ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล จังหวัดนครปฐม
 30. ศ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 31. ศ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีหฤทัย จังหวัดจันทบุรี
 32. ศ.ท.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์
 33. ศ.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จังหวัดยโสธร
 34. ศ.ธ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 35. ศ.ธ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศิริธรรมวิทยา จังหวัดนราธิวาส
 36. ศ.ธ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 37. ศ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 38. ศ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
 39. ศ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษาสมบูรณ์อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 40. ศ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา จังหวัดพัทลุง
 41. ศ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 42. ศ.น.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีนครน่าน จังหวัดน่าน
 43. ศ.น.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศาสนูปถัมป์ปากพะยูนมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง
 44. ศ.บ.
  ย่อมาจาก ศิลปบัณฑิต
 45. ศ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 46. ศ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 47. ศ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม
 48. ศ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี
 49. ศ.บ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 50. ศ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 51. ศ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 52. ศ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ จังหวัดยโสธร
 53. ศ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 54. ศ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 55. ศ.ป.ก.
  ย่อมาจาก ศูนย์ปฏิบัติการ
 56. ศ.ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 57. ศ.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร
 58. ศ.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 59. ศ.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
 60. ศ.ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศุภวรรณ กรุงเทพมหานคร
 61. ศ.ภ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์
 62. ศ.ภ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรียาภัย ๒ (เมืองชุมพรวิทยา) จังหวัดชุมพร
 63. ศ.ม.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
 64. ศ.ม.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 65. ศ.ม.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 66. ศ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี จังหวัดปัตตานี
 67. ศ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสำราญราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรสาคร
 68. ศ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 69. ศ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จังหวัดจันทบุรี
 70. ศ.ร.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 71. ศ.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
 72. ศ.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 73. ศ.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 74. ศ.ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศิลาลาดวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 75. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
 76. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดสุรินทร์
 77. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
 78. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท
 79. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวารินทร์ จังหวัดนราธิวาส
 80. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
 81. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศิริวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ
 82. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 83. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศศิราวดี จังหวัดเชียงใหม่
 84. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 85. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา จังหวัดลำปาง
 86. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย จังหวัดชลบุรี
 87. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี
 88. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
 89. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 90. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
 91. ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษาวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
 92. ศ.ว.ก
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวรการ ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
 93. ศ.ว.ก
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลศรีวรการแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
 94. ศ.ว.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ จังหวัดอำนาจเจริญ
 95. ศ.ว.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
 96. ศ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 97. ศ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีเจริญศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
 98. ศ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน
 99. ศ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 100. ศ.ศ.ป.
  ย่อมาจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ศ"

 บทความน่ารู้