อักษรย่อ หมวด ว

อักษรย่อ หมวด ว ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ว

อักษรย่อ หมวด ว ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ว.
  ย่อมาจาก วา
 2. ว.
  ย่อมาจาก วิทยาลัย
 3. ว.
  ย่อมาจาก วิทยุ
 4. ว.
  ย่อมาจาก คำวิเศษณ์
 5. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล จังหวัดเพชรบูรณ์
 6. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ
 8. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม จังหวัดตาก
 9. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
 10. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 11. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จังหวัดนครราชสีมา
 12. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง
 13. ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดปราจีนบุรี
 14. ว.ก.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเกาะกา จังหวัดนครนายก
 15. ว.ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 16. ว.ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 17. ว.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแวงแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 18. ว.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
 19. ว.ข.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 20. ว.ข.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังข่าพัฒนา จังหวัดสุรินทร์
 21. ว.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังทรายขาววิทยา จังหวัดเลย
 22. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังยางวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 23. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
 24. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังหินวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดอุทัยธานี
 25. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
 26. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี
 27. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 28. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 29. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 30. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 31. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 32. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส
 33. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 34. ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังแขมวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 35. ว.ค.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร
 36. ว.ค.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวันครู 2502 จังหวัดปทุมธานี
 37. ว.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหวายคำวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 38. ว.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน
 39. ว.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดวังปลาจีด จังหวัดนครนายก
 40. ว.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม
 41. ว.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง
 42. ว.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม จังหวัดตาก
 43. ว.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 44. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลวชิร จังหวัดพิจิตร
 45. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 46. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
 47. ว.ช.
  ย่อมาจาก วิเชียรชม
 48. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
 49. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 50. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
 51. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
 52. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 53. ว.ช.
  ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 54. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา จังหวัดปัตตานี
 55. ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลวิชชากรจังหวัดสระบุรี
 56. ว.ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 57. ว.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 58. ว.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงชัยพิทยา จังหวัดเชียงราย
 59. ว.ช.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่
 60. ว.ช.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ จังหวัดตรัง
 61. ว.ช.๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ จังหวัดตรัง
 62. ว.ญ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร
 63. ว.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 64. ว.ด.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังดาลวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
 65. ว.ด.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี
 66. ว.ด.ป., ว/ด/ป
  ย่อมาจาก วัน เดือน ปี
 67. ว.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จังหวัดนครปฐม
 68. ว.ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
 69. ว.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดแตระ จังหวัดพัทลุง โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 70. ว.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม จังหวัดนครนายก
 71. ว.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จังหวัดแพร่
 72. ว.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 73. ว.ท.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 74. ว.ทร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังไทรวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 75. ว.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
 76. ว.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิรธรรมสถิต จังหวัดพัทลุง
 77. ว.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
 78. ว.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 79. ว.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง
 80. ว.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 81. ว.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
 82. ว.น.จ
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
 83. ว.น.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี
 84. ว.น.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
 85. ว.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 86. ว.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 87. ว.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง จังหวัดนครนายก
 88. ว.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
 89. ว.บ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัดนครนายก
 90. ว.บ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม
 91. ว.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
 92. ว.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
 93. ว.ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 94. ว.ป.ถ.
  ย่อมาจาก วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
 95. ว.ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 96. ว.ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดเพชรบูรณ์
 97. ว.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 98. ว.ผ.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดไผ่งาม จังหวัดปราจีนบุรี
 99. ว.พ.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
 100. ว.พ.น
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) จังหวัดนนทบุรี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ว"

 บทความน่ารู้