อักษรย่อ หมวด ล

อักษรย่อ หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ล

อักษรย่อ หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ล.
  ย่อมาจาก ภาษาละติน
 2. ล.
  ย่อมาจาก ลิตร
 3. ล.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดหลักแก้ว จังหวัดอ่างทอง
 4. ล.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
 5. ล.ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 6. ล.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 7. ล.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม จังหวัดนครนายก
 8. ล.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
 9. ล.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม จังหวัดตราด
 10. ล.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 11. ล.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาซาล กรุงเทพมหานคร
 12. ล.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 13. ล.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
 14. ล.ญ.
  ย่อมาจาก ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 15. ล.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลิศปัญญา จังหวัดชลบุรี
 16. ล.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลิไทพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
 17. ล.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละทายวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 18. ล.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี
 19. ล.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 20. ล.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จังหวัดกระบี่
 21. ล.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 22. ล.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 23. ล.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 24. ล.น.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 25. ล.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร
 26. ล.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม
 27. ล.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 28. ล.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 29. ล.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 30. ล.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ จังหวัดยะลา
 31. ล.ป.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง จังหวัดมหาสารคาม
 32. ล.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำปาววิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 33. ล.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำปลาหางวิทยา จังหวัดสกลนคร
 34. ล.ป.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จังหวัดมุกดาหาร
 35. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 36. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 37. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล
 38. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำดวนพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 39. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 40. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
 41. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 42. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
 43. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 44. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 45. ล.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 46. ล.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 47. ล.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 48. ล.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
 49. ล.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 50. ล.ภ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ จังหวัดตรัง
 51. ล.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 52. ล.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 53. ล.ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 54. ล.ร.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
 55. ล.ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละลมวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 56. ล.ว.
  ย่อมาจาก ลูกเสือวิสามัญ
 57. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร
 58. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 59. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลานกระบือวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 60. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไหล่หินวิทยา จังหวัดลำปาง
 61. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละหานทรายวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
 62. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 63. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง
 64. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหลวงครูวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 65. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 66. ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
 67. ล.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลือวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 68. ล.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลับแลศรีวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
 69. ล.ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 70. ล.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 71. ล.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี
 72. ล.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร
 73. ล.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม จังหวัดเลย
 74. ล.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 75. ล.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำพะอง กรุงเทพมหานคร
 76. ล.อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 77. ล.อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย
 78. ลก.
  ย่อมาจาก พระธรรมลูกา
 79. ลบ
  ย่อมาจาก ลพบุรี
 80. ลบ.
  ย่อมาจาก ลูกบาศก์
 81. ลบ
  ย่อมาจาก จังหวัดลพบุรี
 82. ลป
  ย่อมาจาก จังหวัดลำปาง
 83. ลป
  ย่อมาจาก ลำปาง
 84. ลพ
  ย่อมาจาก ลำพูน
 85. ลพ
  ย่อมาจาก จังหวัดลำพูน
 86. ลพ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 87. ลย
  ย่อมาจาก เลย
 88. ลย
  ย่อมาจาก จังหวัดเลย
 89. ลส.ชบ.
  ย่อมาจาก ลูกเสือชาวบ้าน
 90. ลส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ล"