อักษรย่อ หมวด ร

อักษรย่อ หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ร

อักษรย่อ หมวด ร ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ร.
  ย่อมาจาก กรมการทหารราบ
 2. ร.
  ย่อมาจาก รัชกาล
 3. ร.
  ย่อมาจาก ทหารราบ
 4. ร.14 พัน.3
  ย่อมาจาก กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔
 5. ร.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. ร.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 7. ร.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร
 8. ร.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 9. ร.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 10. ร.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว จังหวัดพิษณุโลก
 11. ร.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
 12. ร.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
 13. ร.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านร่องค้อม จังหวัดพะเยา
 14. ร.ง.
  ย่อมาจาก โรงงาน
 15. ร.ฉ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนฉัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร
 16. ร.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 17. ร.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จังหวัดพิจิตร
 18. ร.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส
 19. ร.ซ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรอซีดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 20. ร.ฎ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
 21. ร.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
 22. ร.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จังหวัดนครพนม
 23. ร.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
 24. ร.ด.
  ย่อมาจาก กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
 25. ร.ต.
  ย่อมาจาก ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
 26. ร.ต.ต.
  ย่อมาจาก ร้อยตำรวจตรี
 27. ร.ต.ท.
  ย่อมาจาก ร้อยตำรวจโท
 28. ร.ต.อ.
  ย่อมาจาก ร้อยตำรวจเอก
 29. ร.ท.
  ย่อมาจาก ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
 30. ร.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 31. ร.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่องตาทีวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 32. ร.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
 33. ร.น.
  ย่อมาจาก แห่งราชนาวี
 34. ร.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา
 35. ร.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
 36. ร.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 37. ร.น.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 38. ร.น.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชวินิต บางเขน กรุงเทพมหานคร
 39. ร.น.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร
 40. ร.น.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
 41. ร.น.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 42. ร.น.๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 43. ร.น.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชินูทิศ ๒ จังหวัดอุดรธานี
 44. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จังหวัดตรัง
 45. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
 46. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ จังหวัดราชบุรี
 47. ร.บ.
  ย่อมาจาก รัฐศาสตรบัณฑิต
 48. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 49. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
 50. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์
 51. ร.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 52. ร.บ.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์
 53. ร.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 54. ร.ป.ค.๑๕
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ จังหวัดเชียงราย
 55. ร.ป.ค.๑๙
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 56. ร.ป.ค.๒๐
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร
 57. ร.ป.ค.๒๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 58. ร.ป.ค.๒๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 59. ร.ป.ค.๒๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
 60. ร.ป.ค.๒๔
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา
 61. ร.ป.ค.๒๕
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่
 62. ร.ป.ค.๒๖
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
 63. ร.ป.ค.๒๗
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
 64. ร.ป.ค.๒๘
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
 65. ร.ป.ค.๒๙
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
 66. ร.ป.ค.๓๐
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่
 67. ร.ป.ค.๓๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่
 68. ร.ป.ค.๓๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
 69. ร.ป.ค.๓๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี
 70. ร.ป.ค.๓๔
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 71. ร.ป.ค.๓๕
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา
 72. ร.ป.ค.๓๖
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
 73. ร.ป.ค.๓๗
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
 74. ร.ป.ค.๓๘
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง
 75. ร.ป.ค.๓๙
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส
 76. ร.ป.ค.๔๐
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี
 77. ร.ป.ค.๔๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
 78. ร.ป.ค.๔๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
 79. ร.ป.ค.๔๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
 80. ร.ป.ค.๕๐
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ ขอนแก่น
 81. ร.ป.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 82. ร.ป.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 83. ร.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 84. ร.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 85. ร.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 86. ร.พ.
  ย่อมาจาก โรงพิมพ์
 87. ร.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรัตนพลวิทยา จังหวัดสงขลา
 88. ร.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรามราชพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 89. ร.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 90. ร.ฟ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล จังหวัดสมุทรปราการ
 91. ร.ฟ.ล.
  ย่อมาจาก รถไฟหลวง
 92. ร.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ จังหวัดหนองคาย
 93. ร.ม.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ จังหวัดปัตตานี
 94. ร.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี
 95. ร.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
 96. ร.ย.ล.
  ย่อมาจาก รถยนต์หลวง
 97. ร.ย.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 98. ร.ย.ว.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
 99. ร.ย.ว.๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ จังหวัดระยอง
 100. ร.ย.ส.ท.
  ย่อมาจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ร"

 บทความน่ารู้