อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร - ย

รวบรวม อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร - ย ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้ (หน้าที่ 1)


อักษรย่อที่พบเห็นบ่อย