อักษรย่อ หมวด ม

อักษรย่อ หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ม

อักษรย่อ หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ม.
  ย่อมาจาก มัธยมศึกษา
 2. ม.
  ย่อมาจาก มหาวิทยาลัย
 3. ม.
  ย่อมาจาก เมตร
 4. ม.
  ย่อมาจาก หมู่บ้าน
 5. ม.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 6. ม.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
 7. ม.ก.จ
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง
 8. ม.ก.จ
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
 9. ม.ก.จ
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 10. ม.ก.จ
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน
 11. ม.ก.จ
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล จังหวัดยโสธร
 12. ม.ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 13. ม.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 14. ม.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่กุวิทยาคม จังหวัดตาก
 15. ม.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 16. ม.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ จังหวัดปัตตานี
 17. ม.กส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 18. ม.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จังหวัดปทุมธานี
 19. ม.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่
 20. ม.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี
 21. ม.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จังหวัดขอนแก่น
 22. ม.ข.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 23. ม.ค.
  ย่อมาจาก มกราคม
 24. ม.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 25. ม.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 26. ม.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
 27. ม.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง จังหวัดนครราชสีมา
 28. ม.ค.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน จังหวัดศรีสะเกษ
 29. ม.ค.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา
 30. ม.ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมะค่าพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 31. ม.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 32. ม.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองแงง จังหวัดน่าน
 33. ม.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) จังหวัดขอนแก่น
 34. ม.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก
 35. ม.จ.
  ย่อมาจาก หม่อมเจ้า
 36. ม.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 37. ม.จ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 38. ม.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 39. ม.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 40. ม.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 41. ม.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ
 42. ม.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 43. ม.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 44. ม.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 45. ม.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย
 46. ม.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 47. ม.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
 48. ม.ณ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมณีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 49. ม.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 50. ม.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 51. ม.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 52. ม.ด.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมดงยาง จังหวัดมหาสารคาม
 53. ม.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 54. ม.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา จังหวัดเชียงราย
 55. ม.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา จังหวัดขอนแก่น
 56. ม.ต.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 57. ม.ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 58. ม.ถ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 59. ม.ถ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต
 60. ม.ถ.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 61. ม.ถ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาศึกษาเลย จังหวัดเลย
 62. ม.ถ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่โถวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 63. ม.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง
 64. ม.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน
 65. ม.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ จังหวัดสุรินทร์
 66. ม.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 67. ม.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
 68. ม.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 69. ม.ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี
 70. ม.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหิธรวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 71. ม.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา
 72. ม.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร
 73. ม.น.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 74. ม.น.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 75. ม.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 76. ม.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 77. ม.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 78. ม.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จังหวัดชัยภูมิ
 79. ม.นม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 80. ม.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมบึงปรือ จังหวัดนครราชสีมา
 81. ม.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 82. ม.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 83. ม.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จังหวัดเลย
 84. ม.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ จังหวัดสงขลา
 85. ม.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 86. ม.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
 87. ม.ป.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร
 88. (ม.ป.ท.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
 89. ม.ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
 90. ม.ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 91. (ม.ป.ป.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
 92. (ม.ป.พ.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
 93. ม.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
 94. ม.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
 95. ม.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลำปาง
 96. ม.ป.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
 97. ม.ปจ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 98. ม.ปมธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
 99. ม.ฝ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 100. ม.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ม"