อักษรย่อ หมวด ฟ

อักษรย่อ หมวด ฟ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ฟ

อักษรย่อ หมวด ฟ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ฟ.
  ย่อมาจาก ฟุต
 2. ฟ.
  ย่อมาจาก องศาฟาเรนไฮต์
 3. ฟ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 4. ฟ.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนฟากท่าวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
 5. ฟ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา จังหวัดปทุมธานี
 6. ฟ.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
 7. ฟป.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี
 8. ฟม.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ฟ"

 บทความน่ารู้