อักษรย่อ หมวด พ

อักษรย่อ หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด พ

อักษรย่อ หมวด พ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. พ.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล
 2. พ.
  ย่อมาจาก วันพุธ
 3. พ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม จังหวัดนครนายก
 4. พ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. พ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จังหวัดสระบุรี
 6. พ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 7. พ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง
 8. พ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 9. พ.ก.ง.
  ย่อมาจาก พัสดุเก็บเงินปลายทาง
 10. พ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์
 11. พ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จังหวัดเลย
 12. พ.กศ.
  ย่อมาจาก พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 13. พ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านพรุนายขาว จังหวัดพัทลุง
 14. พ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จังหวัดเพชรบูรณ์
 15. พ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 16. พ.ข.ต.
  ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
 17. พ.ค.
  ย่อมาจาก พฤษภาคม
 18. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 19. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
 20. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 21. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 22. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 23. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพังเคนพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 24. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 25. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 26. พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 27. พ.ค.ช.
  ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา
 28. พ.ค.ว.
  ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าวิชา
 29. พ.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเพชรละครวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์
 30. พ.ค.ศ.
  ย่อมาจาก เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
 31. พ.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 32. พ.ง.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพังงูพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 33. พ.ง.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพนงามศึกษา จังหวัดสกลนคร
 34. พ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" จังหวัดอ่างทอง
 35. พ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 36. พ.จ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จังหวัดนครปฐม
 37. พ.จ.ต.
  ย่อมาจาก พันจ่าตรี
 38. พ.จ.ท.
  ย่อมาจาก พันจ่าโท
 39. พ.จ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ กรุงเทพมหานคร
 40. พ.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
 41. พ.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร
 42. พ.จ.อ.
  ย่อมาจาก พันจ่าเอก
 43. พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
 44. พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 45. พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
 46. พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จังหวัดระยอง
 47. พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 48. พ.ช.
  ย่อมาจาก การพลังงานแห่งชาติ
 49. พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 50. พ.ช.ค.
  ย่อมาจาก เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
 51. พ.ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพิชญ์ชนก กรุงเทพมหานคร
 52. พ.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 53. พ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
 54. พ.ด.
  ย่อมาจาก แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 55. พ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 56. พ.ต.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาตรี
 57. พ.ต.
  ย่อมาจาก พันตรี
 58. พ.ต.
  ย่อมาจาก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
 59. พ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพนางตุง จังหวัดพัทลุง
 60. พ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
 61. พ.ต.ต.
  ย่อมาจาก พันตำรวจตรี
 62. พ.ต.ท.
  ย่อมาจาก พันตำรวจโท
 63. พ.ต.อ.
  ย่อมาจาก พันตำรวจเอก
 64. พ.ต.อ.พิเศษ
  ย่อมาจาก พันตำรวจเอกพิเศษ
 65. พ.ท.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาโท
 66. พ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 67. พ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก
 68. พ.ท.
  ย่อมาจาก พันโท
 69. พ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 70. พ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี
 71. พ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพนทองวิทยายน จังหวัดร้อยเอ็ด
 72. พ.ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 73. พ.ท.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 74. พ.ท.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 75. พ.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพะทายพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 76. พ.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระทองคำวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 77. พ.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี
 78. พ.ธ.
  ย่อมาจาก วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 79. พ.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพหลโยธิน(พ่วงเจริญอุปภัมภ์) กรุงเทพมหานคร
 80. พ.ธ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 81. พ.ธ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา กรุงเทพมหานคร
 82. พ.ธ.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม กรุงเทพมหานคร
 83. พ.ธ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย
 84. พ.ธ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 85. พ.ธ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 86. พ.ธ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
 87. พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 88. พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
 89. พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา
 90. พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
 91. พ.น.
  ย่อมาจาก วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร
 92. พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก
 93. พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร
 94. พ.น.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 95. พ.น.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ
 96. พ.น.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
 97. พ.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 98. พ.น.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 99. พ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 100. พ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด พ"

 บทความน่ารู้