อักษรย่อ หมวด ผ

อักษรย่อ หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ผ

อักษรย่อ หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ผ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม
 2. ผ.
  ย่อมาจาก แผนก
 3. ผ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร
 4. ผ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. ผ.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาขามวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 6. ผ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 7. ผ.ง.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 8. ผ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จังหวัดชลบุรี
 9. ผ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร
 10. ผ.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาแดงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 11. ผ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาเทิบวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
 12. ผ.ธ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผู้ใหญ่ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 13. ผ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
 14. ผ.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม จังหวัดเลย
 15. ผ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
 16. ผ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผ่องพลอยอยุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 17. ผ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
 18. ผ.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 19. ผ.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 20. ผ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 21. ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 22. ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่วงวิทยา จังหวัดอ่างทอง
 23. ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 24. ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผักแพววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 25. ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) จังหวัดลำปาง
 26. ผ.ว.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จังหวัดศรีสะเกษ
 27. ผ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
 28. ผ.ษ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 29. ผ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 30. ผ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 31. ผ.ส.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม จังหวัดเลย
 32. ผ.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จังหวัดปทุมธานี
 33. ผ.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก
 34. ผ.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเผยอิง กรุงเทพมหานคร
 35. ผ.อ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จังหวัดเลย
 36. ผ.อ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 37. ผก.
  ย่อมาจาก อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
 38. ผกก.
  ย่อมาจาก ผู้กำกับการ
 39. ผกก.ภ.
  ย่อมาจาก ผู้กำกับการตำรวจภูธร
 40. ผกค.
  ย่อมาจาก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
 41. ผกพ.
  ย่อมาจาก ผู้ประสานงานกรุงเทพโพลล์
 42. ผกร.
  ย่อมาจาก ผู้ก่อความรุนแรง
 43. ผกส.
  ย่อมาจาก อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต
 44. ผกฬ.
  ย่อมาจาก ผู้เชี่ยวชาญการกีฬา
 45. ผข.
  ย่อมาจาก น้ำแข็ง ประเภทผลิต
 46. ผค.
  ย่อมาจาก ครีม ประเภทผลิต
 47. ผคน.
  ย่อมาจาก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต
 48. ผงป.
  ย่อมาจาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 49. ผจ.
  ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต
 50. ผจก.
  ย่อมาจาก ผู้จัดการ
 51. ผช.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วย
 52. ผช.
  ย่อมาจาก น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต
 53. ผช.กค.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
 54. ผช.กนศ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 55. ผช.คนต.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
 56. ผช.คนศ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
 57. ผช.คบช.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะบัญชี
 58. ผช.คบฑ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 59. ผช.คบธ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 60. ผช.คมน.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 61. ผช.ควท.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 62. ผช.ควศ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 63. ผช.คศก.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 64. ผช.คศศ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 65. ผช.ทสท.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
 66. ผช.บร.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 67. ผช.ผคพ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
 68. ผช.ผภษ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา
 69. ผช.ผสก.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
 70. ผช.ผอ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 71. ผช.ผอส.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
 72. ผช.มวนช.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
 73. ผช.วก.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 74. ผช.วกส.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร
 75. ผชก.
  ย่อมาจาก ผู้ชำนาญการ
 76. ผซ.
  ย่อมาจาก ซอสบางชนิด ประเภทผลิต
 77. ผซม.
  ย่อมาจาก โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต
 78. ผญบ.
  ย่อมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน
 79. ผด.
  ย่อมาจาก เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
 80. ผดก.
  ย่อมาจาก เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต
 81. ผต.มท.
  ย่อมาจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 82. ผถห.
  ย่อมาจาก ผู้ถือหุ้น
 83. ผท.
  ย่อมาจาก กรมแผนที่ทหาร
 84. ผท.
  ย่อมาจาก แผนที่
 85. ผท.
  ย่อมาจาก ชา ประเภทผลิต
 86. ผทค.
  ย่อมาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
 87. ผทค.ทบ.
  ย่อมาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
 88. ผทท.
  ย่อมาจาก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 89. ผทร.
  ย่อมาจาก อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต
 90. ผนก.
  ย่อมาจาก เนยใส|กี ประเภทผลิต
 91. ผนข.
  ย่อมาจาก เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต
 92. ผนค.
  ย่อมาจาก นมโค ประเภทผลิต
 93. ผนต.
  ย่อมาจาก นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต
 94. ผนถ.
  ย่อมาจาก น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต
 95. ผนท.
  ย่อมาจาก นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต
 96. ผนป.
  ย่อมาจาก น้ำปลา ประเภทผลิต
 97. ผนผ.
  ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต
 98. ผนม.
  ย่อมาจาก น้ำมันเนย ประเภทผลิต
 99. ผนร.
  ย่อมาจาก น้ำแร่ ประเภทผลิต
 100. ผบ.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ผ"

 บทความน่ารู้