อักษรย่อ หมวด ป

อักษรย่อ หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ป

อักษรย่อ หมวด ป ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 1 ปต.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง
 2. 2 ปต.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง
 3. ป.
  ย่อมาจาก ปืนใหญ่
 4. ป.
  ย่อมาจาก ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี
 5. ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช
 6. ป.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล
 7. ป.
  ย่อมาจาก เปรียญ
 8. ป.
  ย่อมาจาก ประถมศึกษา
 9. ป.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 10. ป.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 11. ป.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
 12. ป.ก.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
 13. ป.กท.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน
 14. ป.กศ.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 15. ป.กศ.สูง
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
 16. ป.ข.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร จังหวัดสระบุรี
 17. ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
 18. ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปะคำพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 19. ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ
 20. ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 21. ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 22. ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านปางคึก จังหวัดเชียงราย
 23. ป.ค.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 24. ป.จ.
  ย่อมาจาก ปฐมจุลจอมเกล้า
 25. ป.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
 26. ป.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากจ่าวิทยา จังหวัดสงขลา
 27. ป.จ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
 28. ป.จ.ว.
  ย่อมาจาก บันทึกประจำวัน
 29. ป.จ.ว.
  ย่อมาจาก ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
 30. ป.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
 31. ป.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 32. ป.ช.
  ย่อมาจาก ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 33. ป.ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดประชานิมิตร จังหวัดนครราชสีมา
 34. ป.ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชินนุสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
 35. ป.ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จังหวัดบึงกาฬ
 36. ป.ช.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดปทุมธานี
 37. ป.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
 38. ป.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 39. ป.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 40. ป.ช.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี
 41. ป.ช.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
 42. ป.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จังหวัดชุมพร
 43. ป.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากชมวิทยา จังหวัดเลย
 44. ป.ช.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากช่อง ๒ จังหวัดนครราชสีมา
 45. ป.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
 46. ป.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
 47. ป.ฐ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 48. ป.ณ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประณีตวิทยาคม จังหวัดตราด
 49. ป.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโป่งแดง จังหวัดเชียงราย
 50. ป.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโป่งแดง จังหวัดตาก
 51. ป.ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 52. ป.ด.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 53. ป.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านป่าใต้ จังหวัดศรีสะเกษ
 54. ป.ต.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดขอนแก่น
 55. ป.ต.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
 56. ป.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมวาปี จังหวัดสกลนคร
 57. ป.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 58. ป.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา
 59. ป.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี
 60. ป.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร
 61. ป.ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
 62. ป.ท.ค.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒ (กวนวันวิทยา) จังหวัดหนองคาย
 63. ป.ท.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 64. ป.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี
 65. ป.ธ.
  ย่อมาจาก เปรียญธรรม
 66. ป.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม จังหวัดกระบี่
 67. ป.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดลำปาง
 68. ป.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 69. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 70. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 71. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จังหวัดกระบี่
 72. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) จังหวัดนนทบุรี
 73. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จังหวัดชลบุรี
 74. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
 75. ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
 76. ป.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 77. ป.น.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา จังหวัดสตูล
 78. ป.นอป.
  ย่อมาจาก ประธานกรรมการบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา
 79. ป.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี
 80. ป.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา
 81. ป.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
 82. ป.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 83. ป.บส.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
 84. ป.ป.
  ย่อมาจาก ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
 85. ป.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี
 86. ป.ป.ก.
  ย่อมาจาก ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมเกษตรกรรม
 87. ป.ป.ช.
  ย่อมาจาก ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง
 88. ป.ป.ช.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 89. ป.ป.ท.
  ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 90. ป.ป.ป.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 91. ป.ป.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ จังหวัดขอนแก่น
 92. ป.ป.ร.
  ย่อมาจาก ประชาธิปก ปรมราชาธิราช
 93. ป.ป.ส.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 94. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 95. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน
 96. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประชาพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม
 97. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 98. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 99. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 100. ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ป"