อักษรย่อ

อักษรย่อ หมวด บ

อักษรย่อ หมวด บ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด บ

อักษรย่อ หมวด บ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. บ.
  ย่อมาจาก บ้าน
 2. บ.
  ย่อมาจาก บาท
 3. บ.
  ย่อมาจาก บริษัท
 4. บ.
  ย่อมาจาก เครื่องบิน
 5. บ.
  ย่อมาจาก คำบุพบท
 6. บ.
  ย่อมาจาก ภาษาเบงกาลี
 7. บ.ก.
  ย่อมาจาก บรรณาธิการ
 8. บ.ก.
  ย่อมาจาก เบี้ยกันดาร
 9. บ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 10. บ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 11. บ.ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 12. บ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
 13. บ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว
 14. บ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 15. บ.ก.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ
 16. บ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
 17. บ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา จังหวัดลพบุรี
 18. บ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบุ่งเข้ จังหวัดนครนายก
 19. บ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดอนมะขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 20. บ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 21. บ.ข.ส.
  ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด
 22. บ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์
 23. บ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 24. บ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 25. บ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย จังหวัดนครปฐม
 26. บ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 27. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 28. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 29. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 30. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จังหวัดแพร่
 31. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 32. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 33. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
 34. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี
 35. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 36. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบางสะแก(วิทยารังสรรค์) จังหวัดสุพรรณบุรี
 37. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จังหวัดพัทลุง
 38. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวแก้วเกษร จังหวัดปทุมธานี
 39. บ.ค.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 40. บ.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 41. บ.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
 42. บ.ค.๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) จังหวัดนครนายก
 43. บ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 44. บ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 45. บ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 46. บ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี
 47. บ.จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
 48. บ.จ.ม
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
 49. บ.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวเจริญวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 50. บ.จ.๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี
 51. บ.จ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี
 52. บ.จ.๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
 53. บ.จ.๔
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี
 54. บ.จ.๕
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
 55. บ.จ.๖
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖ จังหวัดสุพรรณบุรี
 56. บ.จ.๗
  ย่อมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี
 57. บ.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 58. บ.ฉ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 59. บ.ฉ.๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 60. บ.ฉ.๔
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 61. บ.ฉ.๕
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ (มัธยมเทพนิมิตร) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 62. บ/ช
  ย่อมาจาก บัญชี มาจาก ℀
 63. บ.ช.
  ย่อมาจาก เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 64. บ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 65. บ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านชีวิทยา จังหวัดลพบุรี
 66. บ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 67. บ.ช.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์
 68. บ.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 69. บ.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 70. บ.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 71. บ.ซ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 72. บ.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 73. บ.ญ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์
 74. บ.ญ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 75. บ.ฑ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
 76. บ.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร
 77. บ.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 78. บ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
 79. บ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) จังหวัดนครนายก
 80. บ.ด.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
 81. บ.ด.ท.
  ย่อมาจาก บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด
 82. บ.ด.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 83. บ.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 84. บ.ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 85. บ.ด.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
 86. บ.ด.๔
  ย่อมาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร
 87. บ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา จังหวัดตาก
 88. บ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบางเตย กรุงเทพมหานคร
 89. บ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดบางตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
 90. บ.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตรวจ จังหวัดสุรินทร์
 91. บ.ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางตะบูนวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 92. บ.ตร.
  ย่อมาจาก กองบินตำรวจ
 93. บ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านบางเทา จังหวัดภูเก็ต
 94. บ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 95. บ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 96. บ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านหินเทิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 97. บ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จังหวัดชลบุรี
 98. บ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 99. บ.ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 100. บ.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จังหวัดนครปฐม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด บ"

 บทความน่ารู้