อักษรย่อ

อักษรย่อ หมวด น

อักษรย่อ หมวด น ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด น

อักษรย่อ หมวด น ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. น.
  ย่อมาจาก หน้า
 2. น.
  ย่อมาจาก รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด
 3. น.
  ย่อมาจาก ทิศเหนือ
 4. น.
  ย่อมาจาก นาที
 5. น.
  ย่อมาจาก คำนาม
 6. น.
  ย่อมาจาก นาฬิกา
 7. น.
  ย่อมาจาก นิ้ว
 8. น.
  ย่อมาจาก แม่น้ำ
 9. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 10. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาแกวิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู
 11. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 12. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนกอกวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 13. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 14. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
 15. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยอง
 17. น.ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
 18. น.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาแก้ววิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 19. น.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 20. น.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนากอกวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
 21. น.ก.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 22. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 23. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 24. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท
 25. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร จังหวัดพัทลุง
 26. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 27. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
 28. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองขามวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 29. น.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จังหวัดกระบี่
 30. น.ข.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 31. น.ข.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดขอนแก่น
 32. น.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนข่าวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 33. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 34. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 35. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี
 36. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 37. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
 38. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 39. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน
 40. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร
 41. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 42. น.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 43. น.ค.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี
 44. น.ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนคำพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
 45. น.ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" จังหวัดกาฬสินธุ์
 46. น.ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
 47. น.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 48. น.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 49. น.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองคูวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 50. น.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนคำวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์
 51. น.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ
 52. น.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาคำวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 53. น.ค.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน
 54. น.ค.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 55. น.ค.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดนครพนม
 56. น.ค.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี
 57. น.ง.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดนครพนม
 58. น.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 59. น.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 60. น.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 61. น.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
 62. น.จ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาจานศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 63. น.จ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 64. น.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 65. น.ฉ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 66. น.ช.
  ย่อมาจาก นักโทษชาย
 67. น.ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 68. น.ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านนองช้างคืน จังหวัดลำพูน
 69. น.ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 70. น.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 71. น.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
 72. น.ช.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 73. น.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี
 74. น.ซ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองซนพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 75. น.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 76. น.ญ.
  ย่อมาจาก นักโทษหญิง
 77. น.ญ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที จังหวัดกาฬสินธุ์
 78. น.ด.
  ย่อมาจาก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 79. น.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
 80. น.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองโดนวิทยา จังหวัดสระบุรี
 81. น.ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 82. น.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม จังหวัดอุดรธานี
 83. น.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาด้วงวิทยา จังหวัดเลย
 84. น.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 85. น.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
 86. น.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนบพิตำวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 87. น.ต.
  ย่อมาจาก นาวาตรี
 88. น.ต.
  ย่อมาจาก นาวาอากาศตรี
 89. น.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองตูมวิทยา จังหวัดสุโขทัย
 90. น.ต.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
 91. น.ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองเต่าวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 92. น.ต.อ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 93. น.ถ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา จังหวัดนครพนม
 94. น.ถ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองถ่มวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 95. น.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
 96. น.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 97. น.ท.
  ย่อมาจาก นาวาอากาศโท
 98. น.ท.
  ย่อมาจาก นาวาโท
 99. น.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 100. น.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโนนเทพ จังหวัดสุรินทร์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด น"

 บทความน่ารู้