อักษรย่อ หมวด ท

อักษรย่อ หมวด ท ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ท

อักษรย่อ หมวด ท ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 1 ทธ.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง
 2. 2 ทธ.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สอง
 3. ท.
  ย่อมาจาก ทะนานหลวง
 4. ท.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์
 5. ท.ก.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 6. ท.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์
 7. ท.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดท่าข้าม(ประสานมงคลราษฎร์) จังหวัดนครปฐม
 8. ท.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์
 9. ท.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทรายขาววิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10. ท.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี
 11. ท.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลำพูน
 12. ท.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร
 13. ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 14. ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 16. ท.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม จังหวัดสระบุรี
 17. ท.จ.
  ย่อมาจาก ทุติยจุลจอมเกล้า
 18. ท.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา
 19. ท.จ.ว.
  ย่อมาจาก ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 20. ท.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 21. ท.ฉ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช
 22. ท.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
 23. ท.ช.
  ย่อมาจาก ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 24. ท.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
 25. ท.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 26. ท.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 27. ท.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทับช้างวิทยาคม จังหวัดสงขลา
 28. ท.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จังหวัดตาก
 29. ท.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าชีวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 30. ท.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 31. ท.ญ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทย์หญิง
 32. ท.ด.
  ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 33. ท.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดท่าด่าน จังหวัดนครนายก
 34. ท.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 35. ท.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
 36. ท.ด.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก
 37. ท.ต.ป.1
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
 38. ท.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย
 39. ท.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านทวดทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 40. ท.ท.ท.
  ย่อมาจาก บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด
 41. ท.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
 42. ท.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
 43. ท.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 44. ท.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 45. ท.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 46. ท.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทพนารี จังหวัดแพร่
 47. ท.น.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร จังหวัดเชียงใหม่
 48. ท.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
 49. ท.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 50. ท.บ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 51. ท.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 52. ท.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ จังหวัดสตูล
 53. ท.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 54. ท.บ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท
 55. ท.บ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร
 56. ท.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จังหวัดตาก
 57. ท.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
 58. ท.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 59. ท.ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น
 60. ท.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
 61. ท.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าจำปาวิทยา จังหวัดนครพนม
 62. ท.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
 63. ท.ป.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ จังหวัดอุตรดิตถ์
 64. ท.ป.๑
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์
 65. ท.ป.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
 66. ท.ป.๓
  ย่อมาจาก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
 67. ท.ป.๕
  ย่อมาจาก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
 68. ท.ผ.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
 69. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
 70. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
 71. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
 72. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี
 73. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าพระวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 74. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 75. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 76. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 77. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร
 78. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 79. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 80. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จังหวัดลำพูน
 81. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 82. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา จังหวัดพิจิตร
 83. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 84. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จังหวัดอุดรธานี
 85. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรี
 86. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา
 87. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทพา จังหวัดสงขลา
 88. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม จังหวัดสุพรรณบุรี
 89. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จังหวัดแพร่
 90. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 91. ท.พ.
  ย่อมาจาก ทันตแพทย์ชาย
 92. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร์
 93. ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
 94. ท.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 95. ท.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
 96. ท.พ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว
 97. ท.พ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ
 98. ท.พ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเทพาลัย จังหวัดนครราชสีมา
 99. ท.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 100. ท.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จังหวัดพังงา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ท"

 บทความน่ารู้