อักษรย่อ หมวด ต

อักษรย่อ หมวด ต ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ต

อักษรย่อ หมวด ต ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ต.
  ย่อมาจาก ตำบล
 2. ต.
  ย่อมาจาก ทิศใต้
 3. ต.
  ย่อมาจาก ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ
 4. ต.
  ย่อมาจาก เมตริกตัน
 5. ต.ก.
  ย่อมาจาก ต้นกล
 6. ต.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จังหวัดพังงา
 7. ต.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 8. ต.ค.
  ย่อมาจาก ตุลาคม
 9. ต.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด จังหวัดตราด
 10. ต.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรคามวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 11. ต.ค.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง
 12. ต.ค.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) จังหวัดสมุทรปราการ
 13. ต.ง.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม จังหวัดพังงา
 14. ต.จ.
  ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้า
 15. ต.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
 16. ต.จ.ว.
  ย่อมาจาก ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
 17. ต.ช.
  ย่อมาจาก ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 18. ต.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม จังหวัดน่าน
 19. ต.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 20. ต.ช.ด
  ย่อมาจาก ตำรวจชายแดน
 21. ต.ต.
  ย่อมาจาก ทิศตะวันตก
 22. ต.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
 23. ต.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาดทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 24. ต.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตานีวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 25. ต.น.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 26. ต.บ.
  ย่อมาจาก พระไตรปิฎกบาลี
 27. ต.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 28. ต.บ.ฑ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต จังหวัดปทุมธานี
 29. ต.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 30. ต.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 31. ต.ป.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
 32. ต.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ
 33. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี
 34. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะคร้อพิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 35. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 36. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 37. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 38. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 39. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
 40. ต.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโตนดพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 41. ต.พ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะแพนพิทยา จังหวัดพัทลุง
 42. ต.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
 43. ต.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
 44. ต.พ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 45. ต.ม.
  ย่อมาจาก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 46. ต.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรมิตร จังหวัดศรีสะเกษ
 47. ต.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 48. ต.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส
 49. ต.ย.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุรินทร์
 50. ต.ร.
  ย่อมาจาก ต้นเรือ
 51. ต.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเต็มรักศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 52. ต.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จังหวัดตรัง
 53. ต.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัดน่าน
 54. ต.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 55. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา
 56. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนติ้ววิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 57. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมวิศวะ ไทย
 58. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตรังวิทยา จังหวัดตรัง
 59. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 60. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
 61. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 62. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรภพวิทยา จังหวัดลำปาง
 63. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
 64. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 65. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
 66. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรราชวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 67. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 68. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 69. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 70. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ จังหวัดสุโขทัย
 71. ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแตลศิริวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 72. ต.ศ.ร.
  ย่อมาจาก การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
 73. ต.ษ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 74. ต.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี
 75. ต.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 76. ต.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม จังหวัดตราด
 77. ต.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมสี่เหล่า จังหวัดนครศรีธรรมราช
 78. ต.ส.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง
 79. ต.ห.
  ย่อมาจาก ต้นหน
 80. ต.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 81. ต.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
 82. ต.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 83. ต.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
 84. ต.อ.
  ย่อมาจาก ทิศตะวันออก
 85. ต.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านตาอุด จังหวัดศรีสะเกษ
 86. ต.อ.จ.
  ย่อมาจาก ตติยานุจุลจอมเกล้า
 87. ต.อ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 88. ต.อ.น.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 89. ต.อ.น.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 90. ต.อ.น.นม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 91. ต.อ.น.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 92. ต.อ.น.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 93. ต.อ.น.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 94. ต.อ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 95. ต.อ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 96. ต.อ.พ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น (ท่าพระวิทยายน) จังหวัดขอนแก่น
 97. ต.อ.พ.ข.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
 98. ต.อ.พ.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 99. ต.อ.พ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย (เมืองเชียงราย) จังหวัดเชียงราย
 100. ต.อ.พ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ต"