อักษรย่อ หมวด ด

อักษรย่อ หมวด ด ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ด

อักษรย่อ หมวด ด ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ด.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดอนกลาง (กิดารีศึกษาคาร) จังหวัดนครนายก
 2. ด.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณานุกูลจังหวัดสมุทรสงคราม
 3. ด.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดราชบุรี
 4. ด.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดงแขวน จังหวัดนครนายก
 5. ด.ข.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 6. ด.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. ด.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 8. ด.ง.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 9. ด.ง.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอยงามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 10. ด.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราจรัส จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. ด.จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จังหวัดนครพนม
 12. ด.จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 13. ด.ช.
  ย่อมาจาก เด็กชาย
 14. ด.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 15. ด.ญ.
  ย่อมาจาก เด็กหญิง
 16. ด.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 17. ด.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 18. ด.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
 19. ด.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 20. ด.ต.
  ย่อมาจาก ดาบตำรวจ
 21. ด.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
 22. ด.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุโณทัย จังหวัดตรัง
 23. ด.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 24. ด.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 25. ด.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
 26. ด.น.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา
 27. ด.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
 28. ด.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงบังวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 29. ด.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 30. ด.ผ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 31. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 32. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 33. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม
 34. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
 35. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จังหวัดยโสธร
 36. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 37. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 38. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงประคำพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 39. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงพลองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 40. ด.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
 41. ด.พ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 42. ด.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
 43. ด.ฟ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู
 44. ด.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
 45. ด.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดวงมณี จังหวัดชลบุรี
 46. ด.ม.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
 47. ด.ม.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 48. ด.ม.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงมันพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 49. ด.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงมอนวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร
 50. ด.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงมูลวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 51. ด.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนมดแดงวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 52. ด.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงมะไฟวิทยา จังหวัดสกลนคร
 53. ด.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก
 54. ด.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 55. ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต
 56. ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย
 57. ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 58. ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
 59. ด.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา จังหวัดเชียงราย
 60. ด.ร.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 61. ด.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงรักวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 62. ด.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนแรดวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 63. ด.ล.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณาลัย สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
 64. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงตาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
 65. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนไชยวิทยา จังหวัดลำปาง
 66. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 67. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 68. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
 69. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดำเนินวิทยา จังหวัดราชบุรี
 70. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 71. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงสว่างวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 72. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม จังหวัดตาก
 73. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านสวีวิทยา จังหวัดชุมพร
 74. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
 75. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
 76. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 77. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 78. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนยางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 79. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนทองวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
 80. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนพุดวิทยา จังหวัดสระบุรี
 81. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 82. ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
 83. ด.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร
 84. ด.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดงยางวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 85. ด.ศ.ค.
  ย่อมาจาก การเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา
 86. ด.ศ.ร.
  ย่อมาจาก การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน
 87. ด.ศ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จังหวัดสกลนคร
 88. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 89. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
 90. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
 91. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส
 92. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราสมุทรฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 93. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 94. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 95. ด.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 96. ด.ส.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม จังหวัดนครพนม
 97. ด.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดุสิตวิทยา กรุงเทพมหานคร
 98. ด.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนด่านอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
 99. ด.อ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี จังหวัดร้อยเอ็ด
 100. ดก.
  ย่อมาจาก เดซิกรัม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ด"