อักษรย่อ หมวด ฌ

อักษรย่อ หมวด ฌ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ฌ

อักษรย่อ หมวด ฌ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ฌ.ป.ค.
  ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง
 2. ฌ.ศ.ร.
  ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา
 3. ฌ.ส.อ.
  ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี
 4. ฌ.ส.อ.
  ย่อมาจาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดอุดรธานี
 5. ฌกส.
  ย่อมาจาก ฌาปนกิจสงเคราะห์

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ฌ"