อักษรย่อ หมวด ซ

อักษรย่อ หมวด ซ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ซ

อักษรย่อ หมวด ซ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ซ.
  ย่อมาจาก ซอย
 2. ซ.
  ย่อมาจาก องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด
 3. ซ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 4. ซ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร
 5. ซ.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง จังหวัดสระบุรี
 6. ซ.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จังหวัดสระแก้ว
 7. ซ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
 8. ซ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
 9. ซ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 10. ซ.ค.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร
 11. ซ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซินจง จังหวัดน่าน
 12. ซ.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
 13. ซ.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 14. ซ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
 15. ซ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนท์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพ
 16. ซ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์แอนโทนี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. ซ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 18. ซ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร
 19. ซ.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก
 20. ซ.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จังหวัดสระบุรี
 21. ซ.บ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 22. ซ.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 23. ซ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 24. ซ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
 25. ซ.ป.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 26. ซ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 27. ซ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซิมพิทยาคม จังหวัดหนองคาย
 28. ซ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 29. ซ.ฟ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
 30. ซ.ฟ.ซ
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี
 31. ซ.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับม่วงวิทยา จังหวัดสระแก้ว
 32. ซ.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
 33. ซ.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
 34. ซ.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
 35. ซ.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 36. ซ.ย.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
 37. ซ.ย.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
 38. ซ.ย.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 39. ซ.ย.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง
 40. ซ.ย.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซำยางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 41. ซ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดอุดรธานี
 42. ซ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 43. ซ.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
 44. ซ.ล.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเซไลวิทยาคม จังหวัดเลย
 45. ซ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 46. ซ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
 47. ซก.
  ย่อมาจาก เซนติกรัม
 48. ซม.
  ย่อมาจาก เซนติเมตร
 49. ซล.
  ย่อมาจาก เซนติลิตร

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ซ"