อักษรย่อ หมวด ช

อักษรย่อ หมวด ช ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ช

อักษรย่อ หมวด ช ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ช.
  ย่อมาจาก ชาย
 2. ช.
  ย่อมาจาก ภาษาชวา
 3. ช.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน
 4. ช.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย
 5. ช.ก.ว
  ย่อมาจาก ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทอง ในบรมฯ
 6. ช.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 7. ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องแมววิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 8. ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 9. ช.ค.
  ย่อมาจาก ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
 10. ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
 11. ช.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย
 12. ช.ค.บ.
  ย่อมาจาก เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
 13. ช.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 14. ช.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 15. ช.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชิตใจชื่น จังหวัดปราจีนบุรี
 16. ช.จ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 17. ช.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 18. ช.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 19. ช.ซ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จังหวัดเชียงใหม่
 20. ช.ญ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 21. ช.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 22. ช.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
 23. ช.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จังหวัดนครสวรรค์
 24. ช.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 25. ช.ธ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" จังหวัดปทุมธานี
 26. ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ จังหวัดพัทลุง
 27. ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 28. ช.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
 29. ช.น.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
 30. ช.น.พ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒ จังหวัดชัยนาท
 31. ช.น.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยนาคำวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 32. ช.น.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ จังหวัดนครนายก
 33. ช.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
 34. ช.บ.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน จังหวัดปทุมธานี
 35. ช.บ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี
 36. ช.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช้างบุญวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 37. ช.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 38. ช.บ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชนบทศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 39. ช.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
 40. ช.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 41. ช.ป.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
 42. ช.ป.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 43. ช.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี
 44. ช.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 45. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยบุรีพิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 46. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 47. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
 48. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี
 49. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องแคพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
 50. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย
 51. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 52. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโชคเพชรพิทยา จังหวัดสุรินทร์
 53. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี
 54. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 55. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 56. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง
 57. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชำนิพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 58. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
 59. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 60. ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 61. ช.พ.ค.
  ย่อมาจาก การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
 62. ช.พ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช จังหวัดอุดรธานี
 63. ช.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 64. ช.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแพวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 65. ช.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 66. ช.พ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา จังหวัดหนองคาย
 67. ช.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จังหวัดเชียงใหม่
 68. ช.ม.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
 69. ช.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 70. ช.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 71. ช.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดชยาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 72. ช.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโชคชัยวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
 73. ช.ย.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงยืนวิทยา จังหวัดนครพนม
 74. ช.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 75. ช.ร.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
 76. ช.ร.อ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๒ จังหวัดชลบุรี
 77. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 78. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช่องพรานวิทยา จังหวัดราชบุรี
 79. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 80. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จังหวัดภูเก็ต
 81. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชาติตระการวิทยา จังหวัดพิษณุโลก
 82. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 83. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 84. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร
 85. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยวานวิทยา จังหวัดอุดรธานี
 86. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชีลองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 87. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 88. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ จังหวัดมุกดาหาร
 89. ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา จังหวัดสงขลา
 90. ช.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 91. ช.ว.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ จังหวัดนครนายก
 92. ช.ว.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร จังหวัดนครนายก
 93. ช.ว.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี
 94. ช.ว.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 95. ช.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
 96. ช.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 97. ช.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 98. ช.ษ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 99. ช.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 100. ช.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ช"

 บทความน่ารู้