อักษรย่อ หมวด จ

อักษรย่อ หมวด จ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด จ

อักษรย่อ หมวด จ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. จ.
  ย่อมาจาก จังหวัด
 2. จ.
  ย่อมาจาก วันจันทร์

 3. ย่อมาจาก พป.
 4. จ.
  ย่อมาจาก ภาษาจีน

 5. ย่อมาจาก พท.
 6. จ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
 7. จ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 8. จ.จ.
  ย่อมาจาก จตุตถจุลจอมเกล้า
 9. จ.จ.จ.
  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า
 10. จ.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 11. จ.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
 12. จ.ช.
  ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 13. จ.ซ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว จังหวัดตรัง
 14. จ.ฐ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 15. จ.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 16. จ.ด.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดามณี กรุงเทพมหานคร
 17. จ.ด.พ
  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
 18. จ.ด.ร
  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดารัตน์ ลพบุรี
 19. จ.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจิกดู่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
 20. จ.ด.ศ
  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดาศึกษา กรุงเทพมหานคร
 21. จ.ต.
  ย่อมาจาก จ่าอากาศตรี
 22. จ.ต.
  ย่อมาจาก จ่าตรี
 23. จ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก
 24. จ.ท.
  ย่อมาจาก จ่าโท
 25. จ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 26. จ.ท.
  ย่อมาจาก จ่าอากาศโท
 27. จ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 28. จ.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจุฑาทิพย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 29. จ.ธ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์
 30. จ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจินดาบำรุง
 31. จ.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก
 32. จ.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจันทร์ประภัสอนุสรณ์ จังหวัดยะลา
 33. จ.ป.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 34. จ.ป.ร.
  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช
 35. จ.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 36. จ.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 37. จ.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 38. จ.ฝ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ จังหวัดยะลา
 39. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 40. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี
 41. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี
 42. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 43. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จังหวัดสงขลา
 44. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนอนุบาลจินดาพร กรุงเทพมหานคร
 45. จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 46. จ.พ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 47. จ.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 48. จ.ภ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร จังหวัดศรีสะเกษ
 49. จ.ม.
  ย่อมาจาก จดหมาย
 50. จ.ม.
  ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 51. จ.ม.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น
 52. จ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก
 53. จ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
 54. จ.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ จังหวัดสงขลา
 55. จ.ร.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด
 56. จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร
 57. จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
 58. จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 59. จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 60. จ.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 61. จ.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
 62. จ.ว.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจระเข้วิทยายน จังหวัดขอนแก่น
 63. จ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเจริญศรีศึกษา จังหวัดปัตตานี
 64. จ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จังหวัดสกลนคร
 65. จ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
 66. จ.ศ.
  ย่อมาจาก จุลศักราช
 67. จ.ษ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 68. จ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 69. จ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์
 70. จ.ส.ต.
  ย่อมาจาก จ่าสิบตรี
 71. จ.ส.ท.
  ย่อมาจาก จ่าสิบโท
 72. จ.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร จังหวัดบึงกาฬ
 73. จ.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 74. จ.ส.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 75. จ.ส.อ.
  ย่อมาจาก จ่าสิบเอก
 76. จ.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
 77. จ.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง
 78. จ.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนจรรยาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส
 79. จ.อ.
  ย่อมาจาก จ่าอากาศเอก
 80. จ.อ.
  ย่อมาจาก จ่าเอก
 81. จ.อ.ร.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร
 82. จ.๑๘
  ย่อมาจาก บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
 83. จก.
  ย่อมาจาก จำกัด
 84. จก.จบ.
  ย่อมาจาก เจ้ากรมจเรทหารบก
 85. จก.ธน.
  ย่อมาจาก เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
 86. จก.สน.
  ย่อมาจาก เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
 87. จข.
  ย่อมาจาก เจ้าคณะเขต
 88. จขกท.
  ย่อมาจาก เจ้าของกระทู้
 89. จค.
  ย่อมาจาก จีนคอมมิวนิสต์
 90. จคม.
  ย่อมาจาก โจรคอมมิวนิสต์
 91. จจ.
  ย่อมาจาก เจ้าคณะจังหวัด
 92. จต.
  ย่อมาจาก เจ้าคณะตำบล
 93. จท.
  ย่อมาจาก กรมเจ้าท่า
 94. จทบ.
  ย่อมาจาก จังหวัดทหารบก
 95. จนท.
  ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่
 96. จบ
  ย่อมาจาก จังหวัดจันทบุรี
 97. จบ
  ย่อมาจาก จันทบุรี
 98. จบ.
  ย่อมาจาก กรมจเรทหารบก
 99. จป.
  ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 100. จปฐ.
  ย่อมาจาก ความจำเป็นพื้นฐาน

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด จ"

 บทความน่ารู้