อักษรย่อ หมวด ฆ

อักษรย่อ หมวด ฆ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ฆ

อักษรย่อ หมวด ฆ ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ฆ.
    ย่อมาจาก โรงเรียนวัดฆ้อ จังหวัดตราด
  2. ฆ.ค.
    ย่อมาจาก โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
  3. ฆ.ท.
    ย่อมาจาก โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ฆ"

 บทความน่ารู้