อักษรย่อ หมวด ค

อักษรย่อ หมวด ค ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ค

อักษรย่อ หมวด ค ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. 1 คร.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง
 2. 2 คร.
  ย่อมาจาก จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง
 3. ค.
  ย่อมาจาก คำคุณศัพท์
 4. ค.
  ย่อมาจาก เครื่องยิงลูกระเบิด
 5. ค.
  ย่อมาจาก คืบ
 6. ค.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา จังหวัดจันทบุรี
 7. ค.ก.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 8. ค.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด
 9. ค.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้าคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร
 10. ค.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จังหวัดลพบุรี
 11. ค.จ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 12. ค.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร
 13. ค.ช.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา
 14. ค.ด.
  ย่อมาจาก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 15. ค.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกตูมวิทยา จังหวัดลพบุรี
 16. ค.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเตยวิทยา จังหวัดยโสธร
 17. ค.ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 18. ค.ต.อ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม
 19. ค.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
 20. ค.ท.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม
 21. ค.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา
 22. ค.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 23. ค.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) จังหวัดศรีสะเกษ
 24. ค.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนควนกาหลง "นิคมวัฒนา" จังหวัดสตูล
 25. ค.น.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 26. ค.บ.
  ย่อมาจาก ครุศาสตรบัณฑิต
 27. ค.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 28. ค.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
 29. ค.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 30. ค.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา จังหวัดหนองคาย
 31. ค.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 32. ค.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำบกวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร
 33. ค.บ.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ จังหวัดยะลา
 34. ค.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคงคาประชารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 35. ค.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ จังหวัดนครพนม
 36. ค.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 37. ค.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
 38. ค.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
 39. ค.ผ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองไผ่วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 40. ค.ฝ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) จังหวัดนนทบุรี
 41. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 42. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 43. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 44. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
 45. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 46. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร
 47. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
 48. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัดตรัง
 49. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนครนพิทยาคม จังหวัดชุมพร
 50. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองหินพิทยาคม จังหวัดกระบี่
 51. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
 52. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จังหวัดศรีสะเกษ
 53. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา จังหวัดสกลนคร
 54. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
 55. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
 56. ค.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 57. ค.พ.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำยางพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
 58. ค.พ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองพลูวิทยา จังหวัดจันทบุรี
 59. ค.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โครงการพัฒนาการการศึกษา
 60. ค.พ.ศ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา จังหวัดขอนแก่น
 61. ค.พ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น
 62. ค.พ.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ จังหวัดมุกดาหาร
 63. ค.ภ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์
 64. ค.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง
 65. ค.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 66. ค.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 67. ค.ม.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโคกมน จังหวัดเพชรบูรณ์
 68. ค.ม.
  ย่อมาจาก ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 69. ค.ม.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 70. ค.ย.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา
 71. ค.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านโคกสำโรง​ จังหวัดนครราชสีมา​
 72. ค.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดพังงา
 73. ค.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
 74. ค.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ จังหวัดราชบุรี
 75. ค.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านคีรีรอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 76. ค.ร.น.
  ย่อมาจาก คูณร่วมน้อย
 77. ค.ร.ฟ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
 78. ค.ร.ม.
  ย่อมาจาก คูณร่วมมาก
 79. ค.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนวัดคีรีวัน จังหวัดนครนายก
 80. ค.ร.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 81. ค.ร.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร
 82. ค.ล.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
 83. ค.ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 84. ค.ล.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
 85. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
 86. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 87. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 88. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 89. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี
 90. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนค้อวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 91. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคำแคนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 92. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
 93. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร
 94. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล
 95. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
 96. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคูเต่าวิทยา จังหวัดสงขลา
 97. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 98. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 99. ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
 100. ค.ว.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จังหวัดหนองคาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ค"