อักษรย่อ

อักษรย่อ หมวด ก

อักษรย่อ หมวด ก ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

รวมอักษรย่อ หมวด ก

อักษรย่อ หมวด ก ตามที่เคยรู้จัก อักษรย่อ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ก.
  ย่อมาจาก คำกริยา
 2. ก.
  ย่อมาจาก กรัม
 3. ก.ก.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 4. ก.ก.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
 5. ก.ก.น.
  ย่อมาจาก กางเกงใน
 6. ก.ข.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 7. ก.ข.ค.
  ย่อมาจาก ก้างขวางคอ
 8. ก.ข.ค.
  ย่อมาจาก ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC
 9. ก.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 10. ก.ข.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเก่าขามวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 11. ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแกดำวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
 12. ก.ค.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการคุรุสภา
 13. ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
 14. ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. ก.ค.
  ย่อมาจาก กรกฎาคม
 16. ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
 17. ก.ค.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครู
 18. ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 19. ก.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จังหวัดสงขลา
 20. ก.ค.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี
 21. ก.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา
 22. ก.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกวางโจนศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
 23. ก.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่จานวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 24. ก.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 25. ก.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์จริยาคม จังหวัดปราจีนบรี
 26. ก.จ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 27. ก.จ.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
 28. ก.ฉ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 29. ก.ฉ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 30. ก.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 31. ก.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร
 32. ก.ช.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา จังหวัดสระบุรี
 33. ก.ช.น.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่
 34. ก.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 35. ก.ช.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกาบเชิงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 36. ก.ฌ.
  ย่อมาจาก องค์การการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
 37. ก.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกฤษณาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 38. ก.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 39. ก.ณ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกัลยาณีวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 40. ก.ด.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 41. ก.ด.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 42. ก.ต.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการตุลาการ
 43. ก.ต.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา
 44. ก.ต.ช.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
 45. ก.ต.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกิตติวิทย์ จังหวัดสงขลา
 46. ก.ตง.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 47. ก.ตร.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 48. ก.ท.
  ย่อมาจาก ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.
 49. ก.ท
  ย่อมาจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 50. ก.ท.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
 51. ก.ท.ค.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ
 52. ก.ท.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 53. ก.ท.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 54. ก.ท.ล
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม
 55. ก.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกระดุมทองวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
 56. ก.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
 57. ก.ท.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์
 58. ก.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 59. ก.น.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
 60. ก.น.จ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 61. ก.น.ช.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 62. ก.น.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
 63. ก.น.ร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุโขทัย
 64. ก.น.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 65. ก.น.ว.๒
  ย่อมาจาก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ จังหวัดขอนแก่น
 66. ก.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 67. ก.บ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี
 68. ก.บ.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 69. ก.บช.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
 70. ก.บถ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
 71. ก.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 72. ก.ป.
  ย่อมาจาก โรงเรียกุดจับประชาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
 73. ก.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 74. ก.ป.ว.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง
 75. ก.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
 76. ก.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร
 77. ก.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกุดปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ
 78. ก.ป.ส.
  ย่อมาจาก กรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
 79. ก.ป.ส.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม
 80. ก.พ.
  ย่อมาจาก กุมภาพันธ์
 81. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร
 82. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี
 83. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม
 84. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู
 85. ก.พ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 86. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 87. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 88. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 89. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล
 90. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง
 91. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 92. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
 93. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกิ่งเพชร กรุงเทพมหานคร
 94. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 95. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกลันทาพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 96. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 97. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ
 98. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา
 99. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนกาบังพิทยาคม จังหวัดยะลา
 100. ก.พ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จังหวัดสงขลา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อักษรย่อ หมวด ก"

 บทความน่ารู้