อักษรย่อ จัดกลุ่มตามประเภทของคำ - ราชการ

รวบรวม อักษรย่อ จัดกลุ่มตามประเภทของคำ - ราชการ ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้ (หน้าที่ 1)


อักษรย่อที่พบเห็นบ่อย