"อบจ. ม.ม.ก." อยู่ในกลุ่ม ชื่อโรงเรียน

อบจ. ม.ม.ก. เป็นอักษรย่อในกลุ่มประเภท ชื่อโรงเรียน ย่อมาจากอะไร?


อักษรย่อ

อบจ. ม.ม.ก.

ย่อมาจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมัธยมเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by tanachai

แนะนำคำนี้โดย tanachai

ภาพประกอบ "อบจ. ม.ม.ก."

  • อบจ. ม.ม.ก.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"