อักษรย่อ คำย่อ

อักษรย่อ คำย่อ
อักษรย่อ คำย่อ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

อักษรย่อที่ควรรู้

อักษรย่อที่ควรรู้

อักษรย่อนั้นมีอีกเยอะมาก ๆ เลย และนี่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาให้ดูกัน หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง


ชื่อย่อจังหวัด

 • กบ = กระบี่
 • กท = กรุงเทพมหานคร
 • กจ = กาญจนบุรี
 • กส = กาฬสินธุ์
 • กพ = กำแพงเพชร
 • ขก = ขอนแก่น
 • จบ = จันทบุรี
 • ฉช = ฉะเชิงเทรา
 • ชบ = ชลบุรี
 • ชน = ชัยนาท
 • ชย = ชัยภูมิ
 • ชพ = ชุมพร
 • ชร = เชียงราย
 • ชม = เชียงใหม่
 • ตง = ตรัง
 • ตร = ตราด
 • ตก = ตาก
 • นย = นครนายก
 • นฐ = นครปฐม
 • นพ = นครพนม
 • นม = นครราชสีมา
 • นศ = นครศรีธรรมราช
 • นว = นครสวรรค์
 • นบ = นนทบุรี
 • นธ = นราธิวาส
 • นน = น่าน
 • บก = บึงกาฬ
 • บร = บุรีรัมย์
 • ปท = ปทุมธานี
 • ปข = ประจวบคีรีขันธ์
 • ปจ = ปราจีนบุรี
 • ปน = ปัตตานี
 • พย = พะเยา
 • อย = พระนครศรีอยุธยา
 • พง = พังงา
 • พท = พัทลุง
 • พจ = พิจิตร
 • พล = พิษณุโลก
 • พบ = เพชรบุรี
 • พช = เพชรบูรณ์
 • พร = แพร่
 • ภก = ภูเก็ต
 • มค = มหาสารคาม
 • มห = มุกดาหาร
 • มส = แม่ฮ่องสอน
 • ยส = ยโสธร
 • ยล = ยะลา
 • รอ = ร้อยเอ็ด
 • รน = ระนอง
 • รย = ระยอง
 • รบ = ราชบุรี
 • ลบ = ลพบุรี
 • ลป = ลำปาง
 • ลพ = ลำพูน
 • ลย = เลย
 • ศก = ศรีสะเกษ
 • สน = สกลนคร
 • สข = สงขลา
 • สต = สตูล
 • สป = สมุทรปราการ
 • สส = สมุทรสงคราม
 • สค = สมุทรสาคร
 • สก = สระแก้ว
 • สบ = สระบุรี
 • สห = สิงห์บุรี
 • สท = สุโขทัย
 • สพ = สุพรรณบุรี
 • สฎ = สุราษฎร์ธานี
 • สร = สุรินทร์
 • นค = หนองคาย
 • นภ = หนองบัวลำภู
 • อท = อ่างทอง
 • อจ = อำนาจเจริญ
 • อด = อุดรธานี
 • อต = อุตรดิตถ์
 • อน = อุทัยธานี
 • อบ = อุบลราชธานี

รวม 50 อักษรย่อที่ใช้บ่อย ๆ

 1. ก.ม.

  ย่อมาจากคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

 2. กทม. หรือ กทม

  ย่อมาจากกรุงเทพมหานคร

 3. กม.

  ย่อมาจากกิโลเมตร

 4. ขรก.

  ย่อมาจากข้าราชการ

 5. ขสมก.

  ย่อมาจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  หมายเหตุ(เดิมใช้ ขส.มก.)

 6. ครม.

  ย่อมาจากคณะรัฐมนตรี

 7. ดร.

  ย่อมาจากด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

 8. ตจว.

  ย่อมาจากต่างจังหวัด

 9. ททท.

  ย่อมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 10. ทส.ปช.

  ย่อมาจากไทยอาสาป้องกันชาติ

 11. ธ.ก.ส.

  ย่อมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 12. น.

  ย่อมาจากทิศเหนือ

 13. น.น.

  ย่อมาจากน้ำหนัก

 14. น.พ.

  ย่อมาจากนายแพทย์

  หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ นพ.)

 15. นนส.

  ย่อมาจากนักเรียนนายสิบทหารบก

 16. นรม.

  ย่อมาจากนายกรัฐมนตรี

 17. นสพ., น.ส.พ.

  ย่อมาจากหนังสือพิมพ์

 18. บ.ข.ส.

  ย่อมาจากบริษัทขนส่งจำกัด

 19. ป.ป.ป.

  ย่อมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 20. ปชช.

  ย่อมาจากประชาชน

 21. ปตท.

  ย่อมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 22. ปวช.

  ย่อมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 23. ผบ.ตร.

  ย่อมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 24. ผอ.

  ย่อมาจากผู้อำนวยการ

 25. พ.ร.บ.

  ย่อมาจากพระราชบัญญัติ

 26. พมจ.

  ย่อมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 27. ภญ.

  ย่อมาจากเภสัชกรหญิง

  หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

 28. ม.

  ย่อมาจากมัธยมศึกษา

 29. (ม.ป.ท.)

  ย่อมาจากไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

 30. (ม.ป.ป.)

  ย่อมาจากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 31. มว.

  ย่อมาจากหมวด

 32. ร.พ.

  ย่อมาจากโรงพิมพ์

 33. รปภ.

  ย่อมาจากรักษาความปลอดภัย

 34. รพ.

  ย่อมาจากโรงพยาบาล

 35. รมต.

  ย่อมาจากรัฐมนตรี

  หมายเหตุ(เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 36. รมว.

  ย่อมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 37. รรท.

  ย่อมาจากรักษาราชการแทน

 38. ศธ

  ย่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการ

 39. ส.จ.

  ย่อมาจากโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

 40. ส.ท.

  ย่อมาจากสิบโท

 41. ส.ส.

  ย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 42. สจ.

  ย่อมาจากสมาชิกสภาจังหวัด

  หมายเหตุ(เดิมใช้ ส.จ.)

 43. สภ.

  ย่อมาจากสถานีตำรวจภูธร

 44. สสจ.

  ย่อมาจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 45. หสน.

  ย่อมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 46. อ.ส.ม.ท.

  ย่อมาจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

 47. อปพร.

  ย่อมาจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 48. อพป.

  ย่อมาจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 49. อสร.

  ย่อมาจากองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

 50. โทร.

  ย่อมาจากโทรศัพท์


ลองค้นหาดู จะพบว่าจริง ๆ แล้วอักษรย่อแม้จะมีเยอะ แต่ที่เราใช้บ่อย ๆ จนบางทีเราคุ้นไปแล้วก็มี

แท็ก