อักษรย่อ คำย่อ
อักษรย่อ คำย่อ

อักษรย่อ คำย่อ

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก

อักษรย่อที่ควรรู้

อักษรย่อที่ควรรู้

อักษรย่อนั้นมีอีกเยอะมาก ๆ เลย และนี่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เรานำมาให้ดูกัน หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้าง


ชื่อย่อจังหวัด

รวม 50 อักษรย่อที่ใช้บ่อย ๆ

 1. รพ.

  ย่อมาจากโรงพยาบาล

 2. ส.ส.

  ย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 3. สจ.

  ย่อมาจากสมาชิกสภาจังหวัด

  หมายเหตุ(เดิมใช้ ส.จ.)

 4. ส.ท.

  ย่อมาจากสิบโท

 5. (ม.ป.ป.)

  ย่อมาจากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์

 6. ธ.ก.ส.

  ย่อมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 7. อสร.

  ย่อมาจากองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

 8. นสพ., น.ส.พ.

  ย่อมาจากหนังสือพิมพ์

 9. ขสมก.

  ย่อมาจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  หมายเหตุ(เดิมใช้ ขส.มก.)

 10. รมว.

  ย่อมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 11. ปวช.

  ย่อมาจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 12. ร.พ.

  ย่อมาจากโรงพิมพ์

 13. รรท.

  ย่อมาจากรักษาราชการแทน

 14. อพป.

  ย่อมาจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 15. อปพร.

  ย่อมาจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 16. กม.

  ย่อมาจากกิโลเมตร

 17. สภ.

  ย่อมาจากสถานีตำรวจภูธร

 18. ส.จ.

  ย่อมาจากโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

 19. ททท.

  ย่อมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 20. ภญ.

  ย่อมาจากเภสัชกรหญิง

  หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ ภกญ.)

 21. ผอ.

  ย่อมาจากผู้อำนวยการ

 22. ดร.

  ย่อมาจากด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

 23. ตจว.

  ย่อมาจากต่างจังหวัด

 24. น.

  ย่อมาจากทิศเหนือ

 25. ปชช.

  ย่อมาจากประชาชน

 26. รมต.

  ย่อมาจากรัฐมนตรี

  หมายเหตุ(เดิมใช้ ร.ม.ต.)

 27. สสจ.

  ย่อมาจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

 28. พมจ.

  ย่อมาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 29. ขรก.

  ย่อมาจากข้าราชการ

 30. พ.ร.บ.

  ย่อมาจากพระราชบัญญัติ

 31. น.น.

  ย่อมาจากน้ำหนัก

 32. ป.ป.ป.

  ย่อมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

  หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 33. ศธ

  ย่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการ

 34. นรม.

  ย่อมาจากนายกรัฐมนตรี

 35. ก.ม.

  ย่อมาจากคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

 36. ม.

  ย่อมาจากมัธยมศึกษา

 37. รปภ.

  ย่อมาจากรักษาความปลอดภัย

 38. โทร.

  ย่อมาจากโทรศัพท์

 39. ผบ.ตร.

  ย่อมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 40. หสน.

  ย่อมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 41. (ม.ป.ท.)

  ย่อมาจากไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์

 42. กทม. หรือ กทม

  ย่อมาจากกรุงเทพมหานคร

 43. อ.ส.ม.ท.

  ย่อมาจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

 44. ครม.

  ย่อมาจากคณะรัฐมนตรี

 45. ทส.ปช.

  ย่อมาจากไทยอาสาป้องกันชาติ

 46. บ.ข.ส.

  ย่อมาจากบริษัทขนส่งจำกัด

 47. ปตท.

  ย่อมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 48. นนส.

  ย่อมาจากนักเรียนนายสิบทหารบก

 49. น.พ.

  ย่อมาจากนายแพทย์

  หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ นพ.)

 50. มว.

  ย่อมาจากหมวด


ลองค้นหาดู จะพบว่าจริง ๆ แล้วอักษรย่อแม้จะมีเยอะ แต่ที่เราใช้บ่อย ๆ จนบางทีเราคุ้นไปแล้วก็มี