sponsored links

X’mas ย่อมาจากอะไร คืออะไร

X’mas ย่อมาจาก Christmas

X’mas คือ คำย่อทั่วไปของคำว่า คริสมาสต์ คำว่า mas (มาส) มาจากคำว่า Christmas ในภาษาอังกฤษโบราณ ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำว่า มิสซา ในภาษาละตินอีกทีหนึ่ง โดยคำว่ามิสซาหมายถึงพิธีศีลมหาสนิทของคริสตชน ส่วนตัวอักษร X มาจากตัวอักษรกรีก “ไค” (เทียบเสียงได้กับ ch ในภาษาอังกฤษ) เนื่องจากมีรูปร่างเหมือนตัว X และยังเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Χριστός (อ่านว่า Christos) ซึ่งหมายถึง คริสต์

Sponsored Links