sponsored links

ผกก. ย่อมาจากอะไร

ผกก. ย่อมาจาก ผู้กำกับ ผกก. หรือ ผู้กำกับนี้ ใช้ได้ทั้งกับผู้กำกับการแสดงหนังหรือละคร และผู้กำกับกา ...

Read More

ผศ. ย่อมาจากอะไร

ผศ. ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. คือ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ที่ต่อมาจากตำแหน่งอาจารย์ก่อนจะเป็น ร ...

Read More

advertisement