sponsored links

ผกค. ย่อมาจากอะไร คืออะไร

ผกค. ย่อมาจาก ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ คือผู้ที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ...

Read More

ผบ.สส. ย่อมาจากอะไร

ผบ.สส. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นชื่อตำแหน่งผู้บัญคับบัญชาระดับบนสุด ...

Read More

ผบ.ทบ. ย่อมาจากอะไร

ผบ.ทบ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารบก คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพบก (ทบ.) เป็นนา ...

Read More

ผบ.ทร. ย่อมาจากอะไร

ผบ.ทร. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารเรือ คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพเรือ (ทร.) ...

Read More

ผบ.ทอ. ย่อมาจากอะไร

ผบ.ทอ. ย่อมาจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพอากาศ (ทอ ...

Read More

ผกก. ย่อมาจากอะไร

ผกก. ย่อมาจาก ผู้กำกับ ผกก. หรือ ผู้กำกับนี้ ใช้ได้ทั้งกับผู้กำกับการแสดงหนังหรือละคร และผู้กำกับกา ...

Read More

ผศ. ย่อมาจากอะไร

ผศ. ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ. คือ เป็นตำแหน่งทางวิชาการ ที่ต่อมาจากตำแหน่งอาจารย์ก่อนจะเป็น ร ...

Read More

advertisement