sponsored links

มส. ย่อมาจากอะไร

มส. ย่อมาจาก หมดสิทธิ์สอบ มส. ย่อมาจาก มหาเถรสมาคม (อังกฤษ: Sangha Supreme Council of Thailand) มหาเ ...

Read More

น.ม.ส. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

น.ม.ส. ย่อมาจาก พระนามแฝง/นามปากกาของ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ซึ่งเป็นพระนามเดิมของ ...

Read More

น.สพ. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

น.สพ. ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์ น.สพ. หมายถึง นายสัตวแพทย์ คือบุคคลเพศชายที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาต ...

Read More

น.ท. ย่อมาจากอะไร หมายถึง…

น.ท. ย่อมาจาก นาวาโท หรือ นาวาอากาศโท น.ท. หมายถึง ยศทหารชั้นสัญญาบัตรโดย นาวาโท เป็นยศของทหารเรือ แ ...

Read More

นปช. ย่อมาจากอะไร

นปช. ย่อมาจาก แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ โดย นปช. หรือ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็ ...

Read More

advertisement