sponsored links

ตลท. ย่อมาจากอะไร

ตลท. ย่อมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท. คือ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบ ...

Read More

ตม. ย่อมาจากอะไร

ตม. ย่อมาจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตม. คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 ภ ...

Read More

ตร.ว. ย่อมาจากอะไร

ตร.ว. ย่อมาจาก ตารางวา โดยที่หน่วย “วา” มีขนาดเท่ากับ 2 เมตร ตารางวา หมายถึง เนื้อที่เม ...

Read More

ตร.ม. ย่อมาจากอะไร

ตร.ม. ย่อมาจาก ตารางเมตร ตารางเมตร หมายถึง ขนาดของเนื้อที่มื่อนำความยาว (ในหน่วยเมตร) มาคูณความกว้า ...

Read More

advertisement