sponsored links

ดร. ย่อมาจากอะไร

ดร. ย่อมาจาก ดอกเตอร์ (Doctor) ซึ่งหมายถึงผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือ ดุษฎีบัณฑิต แต่ในภาษาอ ...

Read More

ตัวย่อของทั้ง 12 เดือนมีอะไรบ้าง

เพื่อนๆหลายคนคงจะเขียนตัวย่อของเดือนต่างๆในรอบปีกันผิดๆถูกๆกันอยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะนำวิธีการเขียนตัว ...

Read More

advertisement