ชรบ. ย่อมาจาก ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจตามความใ ...

Read More