sponsored links

PST ย่อมาจากอะไร

PST ย่อมาจาก Pacific Standard Time

PST คือ เขตเวลา หรือ Time Zone อันหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นเวลามาตรฐานของเขตแปซิฟิค ใช้มากสำหรับพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น เมืองซานฟรานซิสโก และลอสแองเจลิส เป็นต้น PST เมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานกรีนนิช จะช้ากว่าอยู่ 8 ชั่วโมง หรือ GMT-8 หรือ UTC-8 โดยบริษัทไอทีใหญ่ ๆ ของโลกก็ใช้เวลามาตรฐานแปซิฟิค หรือ PST เช่นกัน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ตั้งอยู่ในซิลิกอนวัลเลย์ ซึ่งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกานั่นเอง

Sponsored Links