sponsored links

PPI ย่อมาจากอะไร

PPI ย่อมาจาก Pixel Per Inch

PPI คือ จำนวนจุดให้สีต่อตารางนิ้ว เป็นหน่วยที่นิยมมาใช้ในการบอกคุณลักษณะของหน้าแสดงผลสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต จอคอมพิวเตอร์และเครื่องรับโทรทัศน์ โดยสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า ยิ่งจอแสดงผลตัวไหนมีค่า PPI สูง ก็จะมีความคมชัดของภาพมาก ให้ลายละเอียดของภาพได้มากกว่าหน้าจอที่มี PPI ต่ำ โดยปกติแล้วสายตามนุษย์สามารถแยกแยะความแตกต่างของภาพได้ไม่เกิน 300 PPI ซึ่งหมายความว่า หน้าจอแสดงผลที่มีความละเอียดตั้งแต่ 300 PPI ขึ้นไป เราสามารถแยกความแตกต่างได้นั่นเอง

Sponsored Links