sponsored links

POP3 ย่อมาจากอะไร

POP3 ย่อมาจาก Post Office Protocol version 3

POP3 คือ โปรโตคอลสำหรับใช้ในการรับ E-mail โดยเวอร์ชั่น 3 หรือ POP3 นั้นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเป็นอย่างมาก ด้วยการทำงานแบบ Store-and-Forward ที่ช่วยให้สามารถเก็บ E-mail ไว้ในเครื่อง Server ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปิดอ่าน E-mail จึงจะทำการย้ายจดหมายฉบับนั้นมาเก็บไว้ที่เครื่อง Client จึงทำให้ผู้ใช้สามารถอ่าน E-mail ได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม POP จะไม่สามารถส่ง E-mail ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการใช้งานร่วมกับ SMTP เพื่อใช้ในการส่ง E-mail

Sponsored Links