sponsored links

MPEG4 ย่อมาจากอะไร

MPEG4 ย่อมาจาก Moving Picture Expert Group 4

MPEG4 คือ มาตรฐานเกี่ยวกับวิดีโอ ที่พัฒนามาจาก MPEG1 เพื่อให้สามารถรองรับรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น 3D หรือการเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น MPEG4 มีการแบ่งออกเป็นหลายส่วนตามหน้าที่ของแต่ละส่วน โดยทาง MPEG จะปล่อยให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ได้จริงตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องยึดตามรูปแบบของ MPEG4 ทั้งหมด เช่นเดียวกับ MP3 ที่หยิบเอาส่วนของออดิโอไปทำ

Sponsored Links